DANI OTVORENIH VRATA

DANI OTVORENIH VRATA

GORANSKOG SPORTSKOG CENTRA d.o.o.

Subota, 18. svibnja 2019. godine od 10,00 do 18,00 sati

Gsc_DOV

Telefon 051 812 488
Fax: 051 812 488
Uprava
Goranski sportski centar d.o.o