Obavijest korisnicima

Obavijest korisnicima

Poštovani korisnici,

U skladu s uputama dobivenim od strane civilne zaštite, SDUŠ-a, HOO-a, Zajednice sportova PGŽ, te ostalih institucija i organizacija, a u svezi aktualnog stanja u zemlji po pitanju Corona virusa, obavještavamo Vas da će do 15.04.2020. godine svi objekti kojima upravlja Goranski sportski centar d.o.o. biti zatvoreni. O ponovnom otvaranju naših objekata obavijestiti ćemo Vas putem naših web stranica i FB stranica.

Lijepi pozdrav,

Goranski sportski centar d.o.o.

Telefon
Fax:

Goranski sportski centar d.o.o