Skupština trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. Delnice održana 13.lipnja 2019 godine

Telefon 051 812 488
Fax: 051 812 488
Uprava
Goranski sportski centar d.o.o