Natječaji

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO : VODITELJ RSRTC PLATAK

Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme za radno mjesto

VODITELJ RSRTC PLATAK

– Jedan (1) IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:

– voditi komercijalnu strategiju, komunicirati i razgovarati sa klijentima, voditi brigu o imovini, voditi prodaju putem odnosa s klijentima, poboljšavati učinkovitost Društva, voditi i razvijati ekonomsku aktivnost,

– administrativni poslovi,

– prodaja karata,

– drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva

– rad u posebnim uvjetima (hladnoća); rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

– VŠŠ/bacc.,VSS/mag./struč.spec.

– završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– Dvije (2) godine radnog iskustva

– Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje

– MS Office paket (Word, Excel, Power point)

– Poznavanje jednog stranog jezika

– Vozačka dozvola B- kategorije

– Komunikativnost

– Odgovornost

– Poduzetnički duh

– Sklonost planiranja i organiziranja

– Vještina komuniciranja i fleksibilnost

Prednosti:

– radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima

– položen ispit za rad na žičarama – iskustvo na radu na žičarama

– preporuka sportskog Društva ili nekog drugog tijela da ima iskustva u organizaciji sportskih aktivnosti

– iskustvo u rukovođenju administrativnih poslova

– aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu

Vrsta zaposlenja: Radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rok u trajanju od 6 mjeseci

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– Zamolbu

– Životopis s kontakt podacima

– Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi

– Presliku osobne iskaznice

– Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

– Dokaz o zadovoljavanju uvjeta i ostalih zahtjeva iz ovog natječaja

Natječaj je otvoren od 29.04.2019. do 06.05.2019. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelj RSRTC Platak“ , osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Telefon 051 812 488
Fax: 051 812 488
Uprava
Goranski sportski centar d.o.o