O centru

Društvo Goranski Sportski Centar d.o.o. registrirano je za održavanje, upravljanje i korištenje sportskih i drugih objekata, pružanje usluga u turizmu, organizirano dovođenje i prihvat turista, sportska rekreacija, sportska priprema, sportska poduka, organiziranje i vođenje sportskog natjecanja, djelatnost upravljanja i gospodarenja žičarama, organiziranja koncerata i drugo. Osim toga, GSC aktivno sudjeluje na kreiranju, vođenju i realizaciji razvojnih projekata, u skladu sa zahtjevima  lokalne i regionalne zajednice, odnosno svojih osnivača Primorsko-goranske županije, Grada Delnice i Općine Čavle.
Goranski sportski centar d.o.o. upravlja sportskim objektima u Delnicama i Regionalno sportsko rekreacijskim i turističkim centrom Platak. Osim korištenja sportskih objekata i terena Goranski sportski centar d.o.o. nudi i razne mogućnosti bavljenja  sportovima poput biciklizma, planinarenja, raftinga i dr., koje pružaju šumske staze, putovi planine i rijeke u neposrednom okruženju Delnica i RSRTC Platak.

Osim sportskih aktivnosti, na sportskim objektima i terenima svaku godinu održava se i niz kulturnih, izložbeno-sajamskih, zabavnih i sl. događanja.

 

NAZIV I SKRAĆENI NAZIV TVRTKE:

 • Goranski sportski centar d.o.o. (GSC)
 • Društvo s ograničenom odgovornošću, za održavanje, upravljanje i korištenje sportskih i drugih objekata i obavljanje sportske djelatnosti

SJEDIŠTE TVRTKE:

 • Delnice (Grada Delnice), Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6

OIB TVRTKE:

 • 54671320850

TVRTKA I SJEDIŠTE INSTITUCIJE KOD KOJE SE DRŽI POSLOVNI RAČUN, TE BROJ POSLOVNOG RAČUNA (IBAN):

 • HR05 23400091117035358 – Privredna banka Zagreb d.d.; Adresa: Zagrebu, Radnička cesta 50.

POČETAK RADA TVRTKE:

 • 03.1994.

OSNIVAČI TVRTKE:

 • Primorsko-goranska županija, Grad Delnice i Općina Čavle

SUD I BROJ POD KOJIM JE TVRTKA UPISANA U SUDSKI REGISTAR:

 • Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040135481

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA:

 • 118.000,00 kuna –temeljni kapital je u cijelosti uplaćen

ČLANOVI SKUPŠTINE, NADZORNOG ODBORA I UPRAVE

 • Skupština
 1. Zlatko Komadina
 2. Ivica Knežević
 3. Ivana Cvitan Polić
 • Nadzorni odbor
 1. Andrea Vukelić – Predsjednica Nadzornog odbora
 2. Goran Rački – zamjenik Predsjednice Nadzornog odbora
 3. Ivo Zrilić – član
 4. Norbert Mavrinac – član
 5. Dejan Ljubiša – član
 • Uprava:

Alen Udovič – direktor

 

 

 

pgzgrad-delinceeuropacavle

 

Telefon
Fax:

Goranski sportski centar d.o.o
Skip to content