O centru

Društvo Goranski Sportski Centar d.o.o. registrirano je za održavanje, upravljanje i korištenje sportskih i drugih objekata, pružanje usluga u turizmu, organizirano dovođenje i prihvat turista, sportska rekreacija, sportska priprema, sportska poduka, organiziranje i vođenje sportskog natjecanja, djelatnost upravljanja i gospodarenja žičarama, organiziranja koncerata i drugo. Osim toga, GSC aktivno sudjeluje na kreiranju, vođenju i realizaciji razvojnih projekata, u skladu sa zahtjevima  lokalne i regionalne zajednice, odnosno svojih osnivača Primorsko-goranske županije, Grada Delnice i Općine Čavle.
Goranski sportski centar d.o.o. upravlja sportskim objektima u Delnicama i Regionalno sportsko rekreacijskim i turističkim centrom Platak. Osim korištenja sportskih objekata i terena Goranski sportski centar d.o.o. nudi i razne mogućnosti bavljenja  sportovima poput biciklizma, planinarenja, raftinga i dr., koje pružaju šumske staze, putovi planine i rijeke u neposrednom okruženju Delnica i RSRTC Platak.

Osim sportskih aktivnosti, na sportskim objektima i terenima svaku godinu održava se i niz kulturnih, izložbeno-sajamskih, zabavnih i sl. događanja.

NAZIV I SKRAĆENI NAZIV TVRTKE:

 • Goranski sportski centar d.o.o. (GSC)
 • Društvo s ograničenom odgovornošću, za održavanje, upravljanje i korištenje sportskih i drugih objekata i obavljanje sportske djelatnosti

SJEDIŠTE TVRTKE:

 • Delnice (Grada Delnice), Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6

OIB TVRTKE:

 • 54671320850

TVRTKA I SJEDIŠTE INSTITUCIJE KOD KOJE SE DRŽI POSLOVNI RAČUN, TE BROJ POSLOVNOG RAČUNA (IBAN):

 • HR05 23400091117035358 – Privredna banka Zagreb d.d.; Adresa: Zagrebu, Radnička cesta 50.

POČETAK RADA TVRTKE:

 • 03.1994.

OSNIVAČI TVRTKE:

 • Primorsko-goranska županija, Grad Delnice i Općina Čavle

SUD I BROJ POD KOJIM JE TVRTKA UPISANA U SUDSKI REGISTAR:

 • Trgovački sud u Rijeci; MBS: 040135481

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA:

 • 118.000,00 kuna –temeljni kapital je u cijelosti uplaćen

ČLANOVI SKUPŠTINE, NADZORNOG ODBORA I UPRAVE

 • Skupština
 1. Zlatko Komadina
 2. Katarina Mihelčić
 3. Ivana Cvitan Polić

Nadzorni odbor

1. Igor Pleše, predsjednik Nadzornog odbora
2. Srđan Srdoč, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora
3. Ivica Pilčić, član
4. Norbert Mavrinac, član
5. Goran Rački, član

Uprava:

Alen Udovič – direktor

pgzgrad-delinceeuropacavle

Telefon
Fax:

Goranski sportski centar d.o.o
Skip to content