Ostali natječaji

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA VOĐENJE ARHIVSKE GRAĐE

Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA VOĐENJE ARHIVSKE GRAĐE

 • JEDAN (1) IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:

 • Čuvanje, postupanje, zaštita i evidentiranje arhivskog gradiva
 • Praćenje propisa iz područja arhivistike
 • Predlaganje mjera i postupaka s gradivom
 • Definiranje uvjeta i načina arhiviranja i opremanja arhivskog prostora
 • Koordinacija s vlasnicima dokumentacijskih cjelina
 • Suradnja na izradi akata i domene zaštite gradiva
 • Vođenje brige o dostavi podataka o gradivu, te o ažuriranju podataka
 • Nadzor nad provođenjem mjera i postupaka i ispravnosti arhiviranja gradiva
 • poslovi prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,64/00 i 65/09 te Pravilniku o čuvanju i zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice
 • Ostali poslovi po nalogu direktora Društva
 • mjesto rada: Delnice

Uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag./struč.spec. – završeni integrirani sveučilišni studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, društvenog ili tehničkog usmjerenja
 • Dvije (2) godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje
 • Poznavanje jednog stranog jezika

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku diplome
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
 • Preporuke – ukoliko ih ima

Natječaj je otvoren do 25.01.2018. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto samostalni stručni suradnik za vođenje arhivske građe“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Telefon 051 812 488
Fax: 051 812 488
Uprava
Goranski sportski centar d.o.o