Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, 51 300 Delnice

Usmeni zahtjev prima se u uredu Službenika za informiranje, svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Službenik za informiranje Goranski sportski centar d.o.o.

Martina Pleše
kontakt: 091/181-1050
E-mail: mplese@gsc-pgz.hr

 

OBRASCI

 

IZVJEŠĆA o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama

Telefon
Fax:

Goranski sportski centar d.o.o
Skip to content