Radno vrijeme bazena u Delnicama u periodu od 23.12.2017. do 01.01.2018

Telefon 051 812 488
Fax: 051 812 488
Uprava
Goranski sportski centar d.o.o