TESTIRANJE ELANOVIH SKIJA na RSRTC PLATAK

TESTIRANJE ELANOVIH SKIJA na RSRTC PLATAK

U subotu, 04.03.2017. od 09:30 do 14:00 SATI

  • Elanove skije može testirati svaki skijaš uz podnošenje vjerodostojne isprave (osobna iskaznica, vozačka iskaznica ili putovnica);
  • Test skija traje jedan (1) sat, a nakon završetka ispitivanja skijaš može zamjeniti prvi model skija za još jedan model;
  • Testiranje skija traje od 09:30 do 14:00 sati.

https://www.elanskis.com/si/site/ski-8294/about-8524/where-can-i-test-8813/

Organizator: Goranski sportski centar d.o.o. i Elan

Telefon
Fax:

Goranski sportski centar d.o.o
Skip to content