Novo radno vrijeme klizališta u Delnicama

Telefon 051 812 488
Fax: 051 812 488
Uprava
Goranski sportski centar d.o.o